Kata-kata Aluan daripada Menteri Pelajaran Malaysia

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Pertandingan Robotik Kebangsaan (NRC) merupakan salah satu aktiviti kokurikulum di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang memberikan penekanan terhadap aspek kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman yang menarik dan menyeronokkan. Selain itu, NRC merupakan usaha berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mempromosikan inovasi serta pendidikan dalam bidang sains dan teknologi di sekolah-sekolah.Pertandingan ini menggalakkan pelajar menggunakan pemikiran aras tinggi (HOTS), kreativiti serta pelbagai strategi untuk mereka bentuk dan membina robot yang hebat bagi menandingi pihak lawan. Saya yakin bahawa ini merupakan pendekatan terbaik yang menggabungkan kepakaran dan inovasi pelajar dalam membina modal insan yang berketerampilan dan berwibawa. Ianya adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih banyak pakar yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan, dinamik serta mampu bersaing dalam industri sains dan teknologi yang sedang berkembang pesat masa kini.

Sejak pertandingan ini mula diperkenalkan pada tahun 2005, NRC telah berjaya meningkatkan pemahaman serta memupuk minat pelajar terhadap bidang-bidang sains, matematik, teknologi, dan kejuruteraan. Penyertaan jumlah pelajar yang mengambil bahagian di dalam NRC saban tahun juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan. Daripada beberapa pasukan sahaja yang mengambil bahagian pada tahun 2005, bilangan penyertaan telah meningkat kepada 3170 pasukan pada tahun 2012, sekali gus membuka ruang kepada lebih banyak pasukan dari seluruh negara bertanding bagi merebut peluang ke pertandingan robotik peringkat dunia iaitu World Robot Olympiad (WRO).

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sasbadi Sdn. Bhd. atas kerjasama dan komitmen tinggi berterusan yang dipamerkan dalam membantu Kementerian Pelajaran Malaysia menjayakan pertandingan ini. Saya berharap agar peluang menyertai NRC akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar supaya matlamat melahirkan modal insan yang holistik, berkualiti, dan inovatif akan dapat dicapai.

"SELAMAT MAJU JAYA"


Y.A.B. TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
Timbalan Perdana Menteri & Menteri Pelajaran Malaysia
VISION

To provide a powerful learning platform to enable students to cope with skills those are essential for success in the 21st century.


OBJECTIVES

  • To help students build a solid foundation in mathematics, science, technology, design and ICT through hands-on experience or investigation.
  • To train students to work together to solve challenging problems in a spirit of cooperation and collaboration.
  • To enable students to develop logical and systematic thinking as they plan and implement programmes through the programming of robots.
  • To enhance students’ creativity in problem solving and raise their awareness of the many possible ways of arriving at a desired outcome.
  • To promote competition in robotics amongst Malaysian school students as a healthy and fulfilling pastime.

MISSION

To develop and strengthen critical and creative thinking and social skills those are essential prerequisites for success in further studies and future careers. These skills include:

  • Problem-solving skills
  • Creative thinking skills
  • Interpersonal communication Skills
  • Collaborative teamwork skills

2013 NRC Advisory Committee

Patron: Y.A.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin
Deputy Prime Minister & Education Minister
Advisor: Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong
Deputy Education Minister (I)

Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi
Deputy Education Minister (II)
Chairperson: Y. Bhg. Tan Sri Abd Ghafar Bin Mahmud
Director-General of Education
Deputy Chairperson: Y.Bhg. Dato' Haji Sufa'at Bin Tumin
Deputy Director-General of Education (Educations Operation)
Vice Chairpersons: Tuan Haji Zainudin Bin Abas
Director of Co-curriculum and Arts Division

Encik Law King Hui
Managing Director of Sasbadi Sdn. Bhd.

Secretary: Tuan Haji Mohd Anuar Bin Abdul Hamid
Senior Principal Assistant Director
Co-curriculum and Arts Division

Assistant Secretary: Puan Roslina Binti Mohd Roslin
Principal Assistant Director, Co-curriculum and Arts Division

Puan Anita Binti Mohd Ariffin
Assistant Director, Co-curriculum and Arts Division

Encik Kevin Wan
Director of Sasbadi Sdn. Bhd.


Committee Member: Director of Perlis Education Department

Director of Kedah Education Department

Director of Pulau Pinang Education Department

Director of Perak Education Department

Director of Selangor Education Department

Director of Negeri Sembilan Education Department

Director of Melaka Education Department

Director of Johor Education Department
Director of Pahang Education Department

Director of Kelantan Education Department

Director of Terengganu Education Department

Director of Sabah Education Department

Director of Sarawak Education Department

Director of WP Kuala Lumpur Education Department

Director of WP Putrajaya Education Department

Director of WP Labuan Education Department


NRC 2005 NRC 2006 NRC 2007 NRC 2008 NRC 2009 NRC 2010 NRC 2011 NRC 2012